Bạn đã nắm rõ tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất hay chưa?

xử lý nước sinh hoạt
Xử lý nước sinh hoạt không gây ảnh hưởng tới môi trường

Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt là một văn bản có ý nghĩa rất lớn đối với việc sử dụng và xử lý nước sinh hoạt. Đó cũng là cơ sở để tiến hành xử lý các sai phạm của nhiều tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về nước sinh hoạt và trong đó, ý nghĩa to lớn nhất là bảo vệ sức khỏe của con người và môi trường tự nhiên.

Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều trường hợp chưa nắm rõ về tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất. Và đây cũng là lý do chúng tôi gửi tới bạn đọc những thông tin cụ thể về công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt hiện nay. Sau đây chúng ta sẽ băt đầu đi ngay vào nội dung chính của bài viết này.

xử lý nước sinh hoạt
Xử lý nước sinh hoạt không gây ảnh hưởng tới môi trường

1. Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất

Sự điều chỉnh mới nhất của tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt là quy định giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả ra môi trường. Tuy nhiên, các sửa đổi này không áp dụng đối với nước thải sinh hoạt xử lý tại các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.

Đối tượng áp dụng đối với các cơ sở công cộng, các doanh trại quân đội, cơ sở dịch vụ và các tòa nhà, khu chung cư cùng các doanh nghiệp xả nước thải sinh hoạt ra môi trường.

Giải thích thêm cho bạn đọc dễ hiểu: Nước thải sinh hoạt là nước thải từ các hoạt động thường ngày trong sinh hoạt của con người như ăn uống, vệ sinh cá nhân… Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nước thuộc vùng ven bờ và có mục đích sử dụng xác định.

a. Tiêu chuẩn về kỹ thuật đối với nước thải sinh hoạt

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

Giá trị tối đa của thông số ô nhiễm được cấp phép đối với nước thải sinh hoạt khi tới nguồn nước tiếp nhận không vượt quá giá trị Cmax được tính dựa trên công thức: Cmax  = C x K

Cmax là nồng độ tối da cho phép của thông số gây ô nhiễm trong nước sinh hoạt khi thải ra nguồn tiếp nhận. C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm đã được quy định và K là hệ số tính tới quy mô lớn nhỏ của các cơ sở công cộng, dịch vụ và tòa nhà quy định.

Căn cứ tính toán giá trị tối đa được phép trong nước thải sinh hoạt.

Giá trị C của thông số ô nhiễm được lấy làm căn cứ tính toán cho các giá trị lớn nhất cho phép Cmax trong nước thải sinh hoạt đến nguồn nước tiếp nhận đã được quy định.

Giá trị hệ số K

Tùy theo mô hình, loại hình cũng như diện tích sử dụng của các cơ sở dịch vụ hoặc cơ sở công cộng mà giá trị của hệ số K sẽ được áp dụng theo quy định.

b. Một số phương pháp xác định

Các phương pháp xác định thông số ô nhiễm liên quan tới vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt được thực hiện theo hướng dẫn dựa của các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn phân tích của nhiều tổ chức quốc tế.

  • TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) – Chất lượng nước – Xác định amoni – Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.
  • TCVN 6625-2000 (ISO 11923-1997) – Chất lượng nước – Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh.
  • TCVN 6053–1995 (ISO 9696-1992) – Chất lượng nước – Xác định hàm lượng tổng chất rắn hoà tan.
  • TCVN 4567-1988 – Chất lượng nước – Xác định hàm lượng gốc sunphua và sunphat.
  • TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) Chất lượng nước – Xác định pH.
  • TCVN 6001-1995 (ISO 5815-1989) – Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxi sinh hoá sau 5 ngày(BOD5) – phương pháp cấy và pha loãng
 xử lý nước sinh hoạt
Tiêu chuẩn xử lý nước thải sinh hoạt mới nhất

2, Ý nghĩa của tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất

Các tiêu chuẩn đánh giá trên chính là tiền đề, là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng quảng lý về lĩnh vực môi trường thực hiện trách nhiệm của mình là kiểm tra, hướng dẫn, khảo sát, giúp quản lý và đưa ra các mức phạt dễ dàng hơn đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng căn cứ vào các tiêu chí này để kiểm soát nước thải sinh hoạt của tổ chức, đơn vị mình. Các tiêu chuẩn này cũng sẽ căn cứ các kỹ sư môi trường có thể đưa ra biện pháp xử lý nước thải phù hợp nhất.

Các tổ chức, cá nhân nên nắm bắt và thực hiện đúng quy định với các tiêu chuẩn đã nói ở trên để có được hướng đi bền vững và đó cũng chính là giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả nhất. Nắm bắt và thực hiện đúng với quy định của nhà nước cũng mang ý nghĩa to lớn về mặt pháp lý và môi trường…

Bài viết trên đây chúng tôi đã gửi tới bạn đọc những sửa đổi mới nhất về tiêu chuẩn xử lý nước sinh hoạt hiện hành. Hy vọng, những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn nắm bắt rõ hơn các quy định của nhà nước. Từ đó có những biện pháp xử lý phù hợp đối với vấn đề nước thải của đơn vị, tổ chức của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*