Hiện nay, các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp được ứng dụng nhiều phương pháp xử lý khác nhau. Nổi bật và hiệu quả cao hơn cả là phương pháp xử lý sinh học. Trong đó, xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí được áp dụng rất phổ biến. Phương pháp này áp dụng các vi sinh vật kỵ khí trong môi trường không có oxy, để hiểu rõ hơn, bài viết sau đây sẽ giới thiệu với bạn đọc chi tiết các giai đoạn cùng quy trình xử lý nước thải công nghiệp theo phương pháp kỵ khí.

xử lý nước thải công nghiệp
Hình ảnh bể xử lý sinh học kỵ khí đang hoạt động

1. Các giai đoạn trong quy trình xử lý kỵ khí trong xử lý nước thải công nghiệp

Một quy trình xử lý nước thải ứng dụng phương pháp sinh học kỵ khí được chia thành những giai đoạn chính sau đây, bao gồm:

Giai đoạn đầu tiên là quá trình thuỷ phân, cắt mạch các hợp chất cao phân tử. Tại giai đoạn này, các hợp chất hữu cơ chứa nhiều chất hữu cơ cao phân tử như chất béo, protein,…sẽ bị thuỷ phân và cắt mạch để tạo ra các phân tử đơn giản và dễ phân huỷ hơn. Đồng thời, các phản ứng thuỷ phân cũng sẽ chuyển hoá các thành phần hữu cơ đó thành amino axit, axit béo và đường đơn.

Giai đoạn tiếp theo là quá trình axit hoá, tại giai đoạn này các hợp chất hữu cơ đơn giản sẽ được phân giải và chuyển hoá thành axit acetic, CO2 và H2. Các axit béo có khả năng dễ bay hơi sẽ chủ yếu là axit acetic và axit lactic. Còn CO2 và H20 sẽ được hình thành trong quá trình cắt mạch carbohydrates. Các vi sinh vật chỉ có khả năng phân huỷ một vài chất nhất định như CO2, H2, acetate và CO.

Các giai đoạn sau là quá trình acetate hoá và methane hoá, tuỳ theo trạng thái của bùn mà chúng ta có thể chia quá trình xử lý kỵ khí thành quá trình xử lý kỵ khí với vi sinh vật dạng lơ lửng tiếp xúc kỵ khí với dòng nước đi lên trong bể UASB. Hoặc quá trình xử lý kỵ khí với vi sinh vật dạng dính bám như